Обрати сторінку

A7W35. Що означає цей параметр?

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Атмосферні теплові насоси для різних температур верхнього та нижнього джерел досягають різних значень. Загальноприйнятою абревіатурою значення робочої точки теплового насоса типу повітря-вода є значення A7W35. З англійського”А” – ” Air ” – повітря, ” W ” – “Water ” – вода. Таким чином, значення цього параметру є коефіцієнт енергоефективності COP, розрахований за середньозваженої температури повітря у 7ºC з врахуванням нагрівання води тепловим насосом на 35ºC.

ГтУ